Cello Bow; Thomas Koenig, Montpellier 2016

製作者 Thomas Koenig
製作地 Montpellier
製作年 2016
価格 SOLD OUT